Rotondi Group

A step ahead
Ukraina
 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Português
 • 简体中文
 • Türkçe
 • العربية
 • 한국어
 • Polski
 • Русский
 • Română
 • فارسی
 • Български
 • Shqip

Veshje

Aspiratore ajri

VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-404
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-117
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
VEP-57
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-403
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404
2 X VEP-404

Tunnel

R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000
R-5000

Pala e pantallonave

JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5
JT-4/JT-5

Hekurosja e legenit

BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32
BL B-99/B-32

Nderhyrjet perfundimtare

TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10
TAR B-10

Efektet speciale

BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/S
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO
BLPAK-PRESS/DO

Hekurosja perfundimtare e berrylave dhe brendesise se menges

FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-45 DO
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89
FRV J-88/M-FRV J-89

Hapja e tegelit të ijeve, supeve dhe qëndër-shpinë

TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28
FR G-28

Hapja e tegelit në ije dhe qëndër-shpinë

TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162

Hekurosja e pjeses se pasme

12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
12RD U-339
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
18RD U-339DO
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-339
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
FRV U-329DO
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
12RD U-315
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
18RD U-312DO
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO
FRV U-315DO

Hapja e tegelit të supeve

TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128
TAR G-128

Hekurosja e xhepave me fileto

BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL 4030
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P
BL J-1/P

Formimi I xhepit

R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R002
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001
R-001

Palosja dhe hekurosja ne rrotullim

LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
LBLV AT
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100
R-6100

Gjeneratore te vegjel

MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 3 ACCIAIO INOX
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 4
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 5
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 9
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10
MINI 10

Hekurosja epjesëve përpara të jakës

BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
BL DO-28
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
FRV CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103
18RD CB-103

Hekura

E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-11
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
E-EC-289/1
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-7 / EC-9
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-11ST ECO LINE
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-289
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-2002/E-EC-2002
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
EC-289/1
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-200
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
LG-300
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U
PA/L-PA/U

Vendosja e kopsave dhe vrimave

AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02
AG-01/AG-02

Hapja e tegelave të brënshëm të mengeve dhe bërrylave

TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188
TAR J-152 + 188

Qepja e pales

PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
PFG
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260
TAR FL-260

Universale

BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/A
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
BL CO-90/ BL CO-49
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90

Hekurosja përfundimtare e pjesës së parme

12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
12RD O-301
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
18RD O-301DO
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO
FRV O-301DO

Hekurosja e pjesës së përparme dhe pasme

12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-312/315
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7
12RD OU-296/7

Hapja e tegelit anësor

TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-38 + 40
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50
TAR SR-48 + 50

Hekurosja e ndërmjetme anesore

D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
D-921
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FR D-9
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30
FRV D-30

Hekurosja e manshetave

FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S
FP-S

Hekurosje Kavalino

BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8
BL HS-8

Zgjatja e palës

BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP
BL CP

Hekurosja e ndermjetme e jakes

BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-207
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
BL K-210DO
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S
TAR K-210 S

Ndarja dhe kthimi I jakes

R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005
R-005

Hekurosja e jakës dhe epjesëve të përpara të saj

BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-132
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168
BL K-168

Hekurosje e jakave dhe pulseve

RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSC
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP
RSP

Hekurosja e ndermjetme e kokes së menges

FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
FR G-58 DO
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR G-158
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR J-118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118
TAR G-158 J118

Aksesore

ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI INOX
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
ACCESSORI TEFLON
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
FN-200
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG
NWSG

Hapja e tegelit të ijeve dhe qender-shpine

TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
TAR U-162 + G-124
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
18RD U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48
FR U-48

Hapja e tegelave mes kembeve

TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109
TAR FL-109

Hekurosja e qemerit

TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129
TAR B-129

Hekurosja e jakës

BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-20
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL K-28
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
BL KB-35
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-106
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2
KV-107/3 - KV-106/2 - KV-107/2

Hekurosja e supeve, kokes dhe anes së menges

BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL G-101/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL J-1/S
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GJ-328
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
GV-288
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL G-101
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL J-1
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BL JGR-19
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
BLV 7030
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GJ-388DO
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299
GV-299

Hekurosja e pjesës së përparme

12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
12RD O-312
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
18RD O-312 DO
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO
FRV O-312DO

Andrea

SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-122
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
G-160 + AL-1 + US-3
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-30
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-100
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
MG-45
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-4
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-5
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10
SH-10

Hekurosja e astarit dhe e pjesës së jashtme

TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-90+RS-1
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115

Hapja e tegelave të këmbëve

18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
18RD B-22.8
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
2000E+AR20SD
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
FR B-22
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP
TCP

Palosja

APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC 3300
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1
APC-3300/1

Hekurosja e ndërmjetme e pjeseve të perparme

12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
12RD T-133
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-132 DO
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-133
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301

Hekurosja e ndërmjetme e mengeve

FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-45 DO
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-52/88
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-55 DO
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-88
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1
FR J-52.52.1

Testi i tkurrjes se pelhures DIN

VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60
VFRV 100x60

Tavolina Universale

2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
2004E
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES PVT
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 1980
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
SERIES 2000E
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388

Topper

TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC

Hekurosje ne manekin

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
QAD
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000

Shabllone / Manekine

2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
2060
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2
QAD-1 QAD-2

Hekurosja e kembëve

BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
18RD E-203
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
BL E-200
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-33
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203
FRV E-203

Makineri paketimi/ Imbustatrice

AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
AUTOMATIC
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
SEMI-1
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL

Hekurosja perfundimtare

18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-1000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
SR-3000
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE
VV RWHA-WRINKLE FREE

Perthyerja dhe hekurosja e kyceve

R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200
R-6200

Trikotazhe

201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Hekurosja e astarit dhe ndërhyrjet e pjesës së jashtme

TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-4
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-90
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115
TAR FL-115

Hekurosja e pantallonave te zakonshme dhe xhinseve

36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
36RD AL
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC
TF/AL ELC

Hapja e tegelit të palës dhe ijeve - hekurosja e xhepave

18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-16
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
18RD P-17
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FR P-16
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301
FRV T-301

Presa

BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CO-90/AUT
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
BL CLP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
18RD CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL CRP
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
BL E-30
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
FR CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
MANUAL BX CO-90
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
CO-90/CR
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104
BL 1104

Tavolina hekurosje

388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
388
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2003E
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
PVT 30
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300
3300

Tavolina per heqjen e njollave

EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-72
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-76
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77
EC-77

Formimi i pjesës së sipërme të menges

BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO
BLV G-65 DO

Bashkimi i supeve

GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2
GV-401/2

Gjeneratore Elektrike me avull/Gjeneratore avulli

IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 3-4
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 25-25/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57/2
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57
IGOS 57